REZULTATI

Tijekom prvih šest mjeseci projekta obrađen je i unesen u Strunu 361 pojam iz područja genetike. U razdoblju od 7. – 9. mjeseca projekta obrađeno je i uneseno u Strunu dodatnih 188 pojmova.