Projekt GENETIKON (Genetički leksikon) sadržajno obuhvaća leksik područja genetike te omogućuje da na jednome mjestu budu okupljeni najvažniji pojmovi i sustavno razrađen rječnik ovoga dijela biološke struke na hrvatskome jeziku. Takav korpus pridonijet će ne samo razvoju hrvatskoga strukovnog jezika već olakšati komunikaciju istraživača te stručnih i tehničkih suradnika u molekularnoj biologiji i srodnim granama, edukaciju studenata prirodoslovnih i biomedicinskih usmjerenja te pomoći nastavnicima biologije u što boljem i jasnijem poučavanju sadržaja molekularne i stanične biologije i genetike. GENETIKON će pridonijeti i popularizaciji ove znanosti jer bi sabrani, dobro opisani pojmovi koji su osnova genetike trebali zadovoljiti i interes širega čitateljstva te mu služiti kao svojevrstan pojmovnik.