DISEMINACIJA

18. 05. 2017. na znanstvenim razgovorima Zavoda za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMF-a predstavljen je projekt GENETIKON. Istoga dana projekt je predstavljen i studentima treće godine preddiplomskoga studija molekularne biologije u sklopu kolegija Genomi.

Tijekom projekta GENETIKON unutar suradnje stručnjaka iz područja jezikoslovlja i prirodoslovlja nastali su i radovi: "Rječotvorni i semantički opis odnosnih pridjeva genski, genetski, genetički u hrvatskome genetičkom nazivlju" izložen na skupu Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 3, u Zagrebu, u Institutu za filozofiju, 26. svibnja 2017, "Rječotvorni modeli u usustavljivanju hrvatskoga genetičkog nazivlja" izložen na međunarodnome znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 7, u Zadru, od 21. do 24. rujna 2017., te "Utjecaj engleskojezične paradigme na hrvatski genetički leksik / Impact of the English language paradigm to the Croatian lexicon genetics" predstavljen na međunarodnome skupu Language and Culture, u Kopru, od 27. do 28. listopada 2017.