DISEMINACIJA

  • Dana 18. 5. 2017. na znanstvenim razgovorima Zavoda za molekularnu biologiju Biološkoga odsjeka PMF-a predstavljen je projekt GENETIKON. Istoga dana projekt je predstavljen i studentima treće godine preddiplomskoga studija molekularne biologije u okviru kolegija "Genomi".


Tijekom projekta GENETIKON suradnjom stručnjaka iz područja jezikoslovlja i prirodoslovlja nastali su i radovi:
  • "Rječotvorni i semantički opis odnosnih pridjeva genski, genetski, genetički u hrvatskome genetičkom nazivlju", izložen na skupu "Hrvatska filozofija i znanost: jučer, danas, sutra 3", u Zagrebu, u Institutu za filozofiju, 26. svibnja 2017.
  • "Rječotvorni modeli u usustavljivanju hrvatskoga genetičkog nazivlja", izložen na međunarodnome znanstvenom skupu "Zadarski filološki dani 7", u Zadru, od 21. do 24. rujna 2017.
  • "Utjecaj engleskojezične paradigme na hrvatski genetički leksik / The influence of the English language paradigm on the genetics vocabulary in Croatian", predstavljen na međunarodnome skupu "Language and Culture", u Kopru, od 27. do 28. listopada 2017.


U veljači 2018., 17. mjesecu trajanja projekta, održane su dvije radionice:
  • dana 10. 2. 2018. održana je radionica pod nazivom "Kako predavati genetiku na hrvatskome jeziku?". Radionica je organizirana u suradnji s Hrvatskim biološkim društvom, Biološkim odsjekom PMF-a u Zagrebu i Agencijom za odgoj i obrazovanje. Sudjelovalo je 80 nastavnika osnovnih i srednjih škola
  • dana 22. 2. 2018. održana je radionica pod nazivom "Genetičko nazivlje u hrvatskome jeziku". Sudjelovalo je 30 nastavnika i studenata Biološkoga odsjeka i srodnih ustanova.