KONTAKT

GENETIKON – Genetički leksikon
Biološki odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za molekularnu biologiju
Horvatovac 102a
10000 Zagreb
Tel: + 385 1 46 06 266; + 385 1 46 06 278
mpavlica@biol.pmf.hr


Elektronička pošta kontakata za pitanja:
mpavlica@biol.pmf.hr
pkorac@biol.pmf.hr
ana.vranesa@min-kulture.hr
bernardina.petrovic@ffzg.hr